GEEF UW MENING: snorfiets naar de rijbaan

Snorfietsers mogen begin 2019, binnen de ring A10, niet meer op het fietspad rijden. Ze moeten op de rijbaan rijden met een helm op, net als de bromfiets. De verplaatsing van snorfietsers naar de rijbaan geldt voor alle snorfietsers, dus alle scooters met een blauwe kentekenplaat. Dat is wennen, voor iedereen.

De gemeente Amsterdam is bezig met de voorbereidingen om de snorfiets naar de rijbaan te verplaatsen met helmplicht. De gemeente heeft de plannen beschreven in een ontwerpverkeersbesluit.

Ontwerpverkeersbesluit ter inzage

Van 14 augustus t/m 24 september 2018 ligt het ontwerpverkeersbesluit ter inzage:

Geef uw mening

Van 14 augustus t/m 24 september 2018 kunt u uw mening geven over het ontwerpverkeersbesluit. Officieel heet dit: een zienswijze indienen. Dit kan op verschillende manieren: online, per post, telefonisch of tijdens een spreekuur. Meer informatie hierover vindt u op www.amsterdam.nl/scooter

Iedereen mag een zienswijze indienen

Snorfietsers en niet-snorfietsers, Amsterdammers en niet-Amsterdammers. Iedereen mag zijn mening geven. De gemeente vindt het belangrijk de reacties van zoveel mogelijk mensen te horen, zodat er in het najaar een zorgvuldig definitief verkeersbesluit genomen kan worden.

Wat gebeurt er met mijn zienswijze?

Iedere zienswijze die binnenkomt, wordt aandachtig gelezen. Als de zienswijzeperiode is afgelopen, stelt de gemeente een Nota van Beantwoording op. Daarin staat:

  • Hoe het zienswijzeproces is verlopen.
  • De reactie van de gemeente op de zienswijzen die zijn ingediend door Amsterdammers en mensen buiten Amsterdam.
  • Wat de gevolgen zijn voor het definitieve verkeersbesluit.
  • De Nota van Beantwoording wordt tegelijkertijd met het definitieve verkeersbesluit bekend gemaakt op de website van de gemeente en in de Staatscourant.

Waarom moeten de snorfietsers naar de rijbaan?

De gemeente Amsterdam wil de drukke fietspaden ontlasten en de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de stad per fiets verbeteren. Eén van de maatregelen is het verplaatsen van de snorfietser van het fietspad naar de rijbaan.

Meer informatie

Op www.amsterdam.nl/scooter vindt u meer informatie over de maatregel en hoe u uw zienswijze kunt indienen.

 

 

Bron: https://www.amsterdam.nl/nieuwsbrieven/parkeren-verkeer/scooter/nieuwsbrief-0/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20180804&utm_content=link_ID0APBBI02BBI&utm_campaign=Nieuwsbrief snorfiets naar de rijbaan

Geef een reactie